LIVSCOACHING.

Livscoaching är en coachingmodell som hjälper människor att identifiera och uppnå önskade värden i livet.

Jag som livscoach hjälper mina klienter att gå från nuläge till önskat läge med hjälp av olika coachingverktyg och tekniker. 

Livscoaching handlar om vardagsnära frågor och om livets upp- och nedgångar där vi önskar oss mindre stress, bättre balans mellan arbete och fritid, harmoniska relationer, stärkt självförtroende och självkänsla samt bättre hälsa och mer glädje i vardagen. 

Jag hjälper dig med inspiration och tillsammans sätter vi upp de värden du vill att ditt liv ska bestå av. Du får också hjälp med att sätta såväl långsiktiga som kortsiktiga mål.

Jag utmanar dig att identifiera ‘dolda’ hinder som begränsar dig i din utveckling och jag får dig att ‘se dig själv’ och din verklighet ur nya perspektiv som ligger till grund för förändring.

Under våra möten kommer du att uppleva nya tankar som hjälper dig att handla och agera mot de värden du vill nå i livet. Du kommer att vara med om många aha- och wow-upplevelser. 

Jag arbetar i huvudsak med beteendeförändringscoaching som metodik och stöttar upp det med Acceptance Comittment Therapy och verktyg från Positiv Psykologi.

BOKA KOSTNADSFRITT INTROSAMTAL

Välkommen att boka ett gratis intromöte.
Det går lika bra att träffas via Skype som i IRL.

Vi ses!

Share Button