KATEGORIER.

5 TIPS
COACHING
LEDARSKAP
SJÄLVLEDARSKAP

BLOGG.

Disciplin

En disciplinerad person uppfyller sina åtaganden och handlar i enlighet med sin föreställning om vad som är bäst att göra, även då ett sådant handlande medför ett obehag på kort sikt. Det är [...]

Share Button