''Passionerad, kompetent, inlyssnade och intuitiv''

Monicas vision är att alla som kliver innanför tröskeln till hennes företag ska uppleva att de genom samtal närmar sig sitt önskade läge. Det sker genom coachingar och utbildningar på plats hos Monica. Monicas coachingar och utbildningar är utmanande och kan djupdyka ordentligt. De har en härlig energi med massor av inspiration och aha-upplevelser. Räkna med ett dynamiskt fokus och helhetstänkande där tanke, känsla och handling integreras. Tranformativa resultat genom samtal som skapar insikt och leder till handling.

Monica är ledarskaps- och livscoach samt utbildare på heltid sedan 2010.

Hon är ACC-certifierad enligt International Coach Federation och är utbildad PCC-coach samt certifierad International Business Coach enligt International Coaching Community.

Sagt om Monica

”Monica är en mycket inspirerande coach som ser helheten och lyckas dra fram det som inte alltid är tydligt för en själv. Inget one-size-fits-all koncept här inte, utan varje coachingtillfälle är helt anpassat till var i livet man befinner sig, men alltid med en strävan att komma framåt och genuin uppföljning.”

”Monica har otroligt bred kompetens! Förutom att hon alltid utmanar mig så fyller hon på med en mängd olika verktyg såsom kroppsspråk, vad händer i hjärnan, organisation, sociala spelet, ledarskap och dessutom har hon en stor erfarenhet. Förutom detta har hon stor erfarenhet av kost och motion, så det är egentligen inget som man inte kan komma med till Monica för att bolla. Monica har fått mig att växa både ledarskapsmässigt och även mitt självledarskap. Monica är en diamant som jag varmt rekommenderar!”

”Jag har haft glädjen av att bli businesscoachad av Monica. Med mod, hög kompetens och erfarenhet lyckas Monica locka fram det ”bästa” för att känna engagemang och glädje i yrkeslivets målsättningar. Monica har en otroligt positiv påverkan som gör skillnad. Jag kan med värme rekommendera Monica, hon lyckas alltid behålla fokus och ge professionellt stöd för att nå mål man inte tror är möjliga att nå!”

Framgångsrika samtal

Under Monicas framgångsrika karriär som säljare och ledare växte intresset för hur beteenden, kroppsspråk och samtal fungerade mellan människor.

Monica såg sin förmåga att ‘se’ bakom människans ord och blev mer och mer nyfiken på hur och varför vi människor agerar som vi gör. Vad gör att en människa kan få andra att prestera bättre, bli mer kreativa, skapa glädje, insikter, resultat.

På den vägen är det och idag är Monica är samtalscoach inom ledarskaps- & livsfrågor samt utbildare av det egna programmet och diplomutbildning: ”Framgångsrika samtal genom att skapa Aha! Hm.. Wow! Yes!” på heltid från 2010.

Monicas filosofi

Monica tror på människans egna inre kraft och det är det vill hon förmedla och lära ut till sina  klienter och elever. Att det är du som själv kommit fram till vad du behöver och själv är orsaken till att coaching sessionerna och utbildningar är framgångsrika.

Oavsett du är klient eller elev så kommer det att leda till ett lärande. Ett lärande om sig själv, om sin omgivning och om hur man för framgångsrika och transformativa samtal.

Monicas tjänster: 

Ledarskapscoachning riktar sig i huvudsak på ditt ledarskap i ditt yrkesliv.

Livscoaching handlar mer om dig privat och till viss del ditt arbete. Livscoaching är till dig som vill skapa förändring i ditt liv; till dig som inte bara vill ‘ta dig igenom livet’ utan vill leva livet med din fulla potential.

Diplomutbildningar i Att bli exceptionellt bra på att kunna föra ”framgångsrika samtal genom att skapa Aha! Hm.. Wow! Yes!”

Du kan läsa mer om:

LIVSCOACHING HÄR.

LEDARSKAPSCOACHING HÄR.

DIPLOMUTBILDNING FRAMGÅNGSRIKA SÄLJSAMTAL. HÄR.

DIPLOMUTBILDNING FRAMGÅNGSRIKA SAMTAL FÖR LEDARE. HÄR.

Monica är utbildad inom

Strategisk kommunikation – IHM

Affärsstyrning – IHM

Diplomeringsutbildning i coaching – Akademi Coachstjärnan

Avancerad Coaching – Akademi Coachstjärnan

International Buiness Coaching – Skandinaviska Ledarhögskolan

Neuroscience and Coaching – LeapFrog

Acceptance Commitment Therapy – Svenska Psykologiinstitutet

Mindfulness Instruktör – Mindfulnessgruppen

Jag är certifierad coach både genom ICF och ICC

Monicas samtalslöften

Att samtalen ska skapa insikt som leder till medveten förändring och önskade resultat!

G
R
O
W

GROW är en samtalsprocess som jag använder mig av vid varje samtal med mina klienter.

Med hjälp av GROW håller vi oss rätt kurs vilket gör samtalen mer effektiva och konstruktiva.

Vi får snabba resultat tack vare GROW.

G

oal

– Sätt upp mål för samtalet på kort och lång sikt.

R

eality

– Utforska nuläge.

O

ptions

– Överväga olika strategier.

W

hen, Who, Will

– Sätta tidsplan, behovsbeskrivning och motivationsfaktorer.

brain-floral

ACT- Acceptance Commitment Therapy

Arbetar mot högre livskvalitet genom att se på tankar och utvecklar främjande beteenden mot det du önskar ”målet”.

 1. Kognitiv defusion
  Att lära sig uppfatta tankar, känslor, bilder m m som självständiga objekt och inte nödvändigtvis som en del oss själva.

 2. Acceptans
  Att låta tankarna och känslorna komma och gå utan att förneka, kämpa emot eller hålla sig fast vid dem.

 3. Kontakt med nuet
  Medvetenhet om ‘här och nu, uppleva med öppenhet, intresse och mottaglighet.

 4. Observerande jag
  Att se sig själv som observatör, som en upplevare snarare än innehållet i det man råkar uppleva

 5. Värderad riktning
  Att upptäcka vad man själv tycker är viktigast snarare än vad som förväntas av en.

 6. Ändamålsenligt handlande
  Att sätta upp mål enligt vad man värderar och genomföra dem ansvarsfullt.

Kunskapen om hjärnan

Jag är väldigt intresserad av vad hjärnforskningen har att lära oss och jag använder mig ofta av mina kunskaper i min coaching.

Värdet att förstå vår fantastiska hjärna är till stor nytta för dig som klient att förstå ditt beteende och reaktionsmönster.

Tack vare kunskap om hjärnans olika delar och funktioner gör att vi kan nyttja den mentala träningen på ett effektivt sätt.  

Mindfulness

Medveten närvaro innebär att öva på och vara medveten om vad som händer i nuet – Med avsikt! Med avsikt menar jag att man aktivt tänker och känner in nuet och inte bara ser nuet passera.

Därutöver försöker man att inte värdera och döma det man upplever i nuet, utan bara observera och beskriva sin upplevelse med känslor och tankar.

Träning i medveten närvaro tränar koncentration och uppmärksamhet och tanken är att det ger oss större möjlighet att påverka det enda som vi faktiskt kan påverka -nuet.

Medveten närvaro skiljer sig från att automatiskt reagera på det som händer oss, där vi inte tar kontroll på vårt agerande utan vi går på ”autopilot” vilket inte alltid är gynnsamt i alla situationer. Med aktivt utövande i mindfulnes skapar du goda förutsättningar att behålla lugnet i jobbiga och utmanande situationer.

Jag brukar arbeta med tanke- och koncentrationsövningar samt korta meditations- och/eller avslappningsövningar när mina klienter har behovet. 

Mindfullnes kan upplevas som lite flummigt för många, men det är en ganska okomplicerad sak som du kan utöva i alla situationer var som helst och när som helst.

Mindfullness kan handla om att bara sitta tyst och ‘vaket’ med en långsam anding med djupa andetag och samtidigt observera omgivningen utan att bedöma eller utvärdera det man upplever och känner.

Enkelt sagt – bara vara. 

Share Button