KONFLIKTER.

Vad gör du när konflikter uppstår?

I de bästa av världar uppstår inga konflikter och alla är överens. Tyvärr så ser världen annorlunda ut och konflikter är dessvärre en vardaglig problematik på många arbetsplatser. Hur är det hos dig? Är du bekväm med att hantera och lösa ditt teams konflikter?

En konflikt är alltid påfrestande för samtliga berörda och viktigt är att förstå att det är det även för de som är indirekt berörda.

Det behöver inte alltid vara en öppen konflikt som påverkar oss negativt och inte heller om det är tydligt att det ‘bara’ är en konflikt mellan två personer. Konflikter påverkar alla runt om de som har konflikten.

En tyst konflikt som finns under ytan som kan sakta men säkert kan trappas upp och skapa stora konflikter som är svåra att lösa. Det är ditt ansvar som ledare att förebygga och reda ut konflikter och det kräver stor fingertoppskänsla och handfasta råd.

Förutom att verka för en kultur där olikheter värderas positivt och det finns en gemensamt intresse att tillsammans skapa en trygg atmosfär där det uppmuntras att delge sin åsikt så listar jag nedan sex handfasta råd som du kan ha tillhands när du ska hantera en konflikt – i stort och smått.

1

Prata om konflikterna innan de blir för stora

Det är jätteviktigt att ta reda på om det finns en konflikt innan den blir för stor. Undvik lågt mentalitet gällande konflikter. Fråga om det finns en konflikt och även gå ner på detaljnivå.

2

Se till att alla blir lyssnade på

Låt var och en dela med sig om det som stör flödet i gruppen. Ge er tid att lyssna och tillåt inte att man avbryter varandra. Alla ska få säga sitt och övriga lyssnar, respekterar och väntar på sin tur. Fråga om känslor, tankar om situationen samt hur man skulle vilja att det såg ut eller att man förhöll sig till vandra. Låt varje individ berätta om sin personlighet, egenskaper och värderingar.

3

Värderad riktning och mål

Sätt fokus på lösningarna genom att prata om hur ni vill att det ska vara och vad det skulle innebära om det blev så. Prata om spelregler, förhållningsätt och beteenden. Det är väldigt viktigt att alla gör sig hörda.

4

Upptäck lärdomarna för teamet

Vad har teamet lärt sig av konflikten och hur tänker teamet hantera olikheter i framtiden.’

5

Handlingsplan

Skriv ner allt ni kommit fram till i en form av en överenskommelse som alla skriver under.

På detta sätt äger alla beslutet där samtliga är individuellt ansvariga för den gemensamma överenskommelsen.

6

Upptäck lärdomarna för teamet

Släpp inte teamet! Det är mycket viktigt att ha kontinuerliga uppföljningar så at inga nya konflikter hinner få fäste.

Förslag: sätt gärna upp fasta tider i kalendern som en påminnelse för att se över situationen och följa upp status.

BOKA KOSTNADSFRITT INTROSAMTAL.

Välkommen att boka ett gratis intromöte.
Det går lika bra att träffas via Skype som i IRL.

Vi ses!

Share Button